Nåværende ansvarlig for eiendom slutter og vi søker hans etterfølger. Fagsjefen vil ha ansvar for forvaltning av kommunens eiendommer og tomtearealer, herunder kjøp, salg og utleie. Utbyggingsavtaler er et annet spennende ansvarsområde for stillingen. Det arbeides med en rekke reguleringsplaner hvor utbyggingsavtaler med private utbyggere om bygging av kommunal, teknisk infrastruktur er en viktig del.

Stillingen er underlagt og vil rapportere direkte kommunalsjef for Avdeling for teknikk og samfunn.

Ansvar og oppgaver:

 • Utvikling og salg av kommunal eiendom for utbygging
 • Utforming av utbyggingsavtaler med private utbyggere
 • Avtaler om mva-refusjon i prosjekter m/infrastruktur, om utbygger ønsker dette
 • Forvaltning av kommunens bygg og eiendommer
 • Erverv av eiendom for ulike utbyggingsprosjekt
 • Leieavtaler
 • Økonomisk oppfølging
 • Saksbehandling for politiske utvalg innenfor sitt arbeidsområde

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Jurist, økonom, ingeniør, jordskiftekandidat eller annen administrativ utdanning
 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsområder
 • Kjennskap til samspillet mellom politikk og administrasjon
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Målrettet, resultatorientert og med gode samarbeidsegenskaper

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. Lønn etter avtale med god pensjonsordning i KLP. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt kommunalsjef Tore Hauger, tlf.: 477 56 092.

Søknadsfrist: 09.08.2020

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål vedlegges søknaden.
Dersom dette ikke er mulig kan de sendes Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.
Vennligst oppgi i søknaden hvor du har sett utlysningen.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.