Vi tenker at alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet. Alle foreldre finner allikevel foreldreskapet utfordrerne på ulike vis.

Trygghetssirkelen ønsker å gi dere foreldrene med bakgrunn i nyere tilknytningsteori og forskning et «veikart» for å forstå barnas behov og signaler, samt modeller for hvordan man som foreldre kan forsøke å imøtekomme disse behovene.

Vi ønsker ikke å bruke Trygghetssirkelen for å tilstrebe det perfekte foreldreskapet, men et godt nok foreldreskap.

Trygghetssirkelen kan gi deg en mulighet til å bli en enda bedre forelder for barnet ditt.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne trygghet i seg selv, slik at det vil stå sterkere i møte med livets utfordringer

Animasjonsfilm

Kursdager

Kursdager onsdager klokken 15 - 16.30

4 september

11 september

18 september

25 september

9 oktober

16 oktober

Påmelding

Påmelding til telefon 64 99 22 10 eller epost helsestasjonen@enebakk.kommune.no

Ta kontakt med helsestasjonen for spørsmål