De ulike enhetene lokalisert i Familiens hus har forskjellig kompetanse og kunnskap med inn i det tverrfaglige samarbeidet.