Vår dyktige familieterapeut skal ut i svangerskapspermisjon, og vi søker nå en vikar med pågangsmot og engasjement med snarlig tiltredelse. Stillingen er organisert under enhet Helse barn og unge, i avdeling Forebyggende psykisk helseteam, som ligger i kommunalområdet Kultur, oppvekst og skole.

Forebyggende psykisk helseteam tilbyr kortvarig psykisk helsehjelp, veiledning og oppfølging av barn, ungdom og deres familier med lettere til moderate psykiske helsevansker, og har et forebyggende og familiestøttene fokus. Teamet er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse, og består av familieterapeut, høyskoleutdannede med ulike kliniske videreutdanninger og psykologer. Stillingen er også knyttet til enhetens rusforebyggende team, som har som hovedmålsetning å forebygge utfordringer knyttet til rus gjennom ulike tiltak på individ-, gruppe-, og systemnivå. Teamet skal koordinere tilbudet til ungdom og deres familier slik at de får god og helhetlig hjelp, i tett samarbeid med SLT koordinator og skolene.

Tiltredelse snarest med varighet til 30.06.2023.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i enkeltfamilier med barn - ungdom med lettere til moderat psykisk helsevansker. 
 • Kartlegge og gi behandling knyttet til barns utvikling og fungering, ressurser, utfordringer, samspill og tilknytning. 
 • Undervisning og drive kurs/gruppeaktivitet. 
 • Ansvar for veiledning, konsultasjon og utviklingsarbeid. 
 • Klinisk arbeid i enkeltfamilier hvor ungdommen har begynnende rusproblematikk.  
 • Bistå med og utvikle det rusforebyggende tilbudet til ungdom og deres familier på tvers av tjenestene i kommunen. 
 • Koordinatorrolle i Familieteam – et team som gir familier med barn og ungdom (0-18 år) og gravide et tverrfaglig tilbud om veiledning og hjelp.  
 • Deltagelse i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper etter behov. 
 • Deler av stillingen vil også bestå av veiledning til foresatte av barn og unge ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Tre-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdannelse 
 • Videreutdanning i familieterapi 
 • Erfaring fra familieterapeutisk arbeid/familiekonsultasjoner 
 • Erfaring fra familierettet arbeid med ungdom og rus 
 • Erfaring fra rusforebyggende arbeid på systemnivå 
 • Erfaring med veiledning i individuelt og i gruppe 
 • Sertifisering innen f.eks Cos-p, Tuning into kids/teens, EFST
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Evne til å jobbe målrettet og strategisk, samt trives med å jobbe i tverrfaglig team 
 • Løsningsorientert, positiv og lojal 
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Fleksibel, nysgjerrig og evne til å jobbe selvstendig 
 • Lett for å komme i kontakt med og etablere tillitsforhold til barn og foreldre/foresatte 
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 
 • Må ha sertifikat klasse B 

Vi tilbyr

 • Et engasjert og tverrfaglig godt arbeidsmiljø 
 • Jevnlig veiledning, internt og eksternt 
 • Nye lokaler i Familiens Hus, høst 2022. 
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • God pensjonsordning i KLP.

Det er krav om fremvisning av politiattest før tiltredelse.
Tilsetting skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lover og avtaler.

For nærmere informasjon om stillingen – kontakt enhetsleder Trude Hellmann Holte mob. 901 92 769
eller familieterapeut ved enheten Kristine Warholm mob. 477 96 496 (26 og 27 uke).

Søknadsfrist: 13.07.2022

Søk elektronisk her

NB! Du trenger ikke fylle inn noe i feltene i det elektroniske skjemaet når du søker - legg kun ved en pdf-fil med CV og en med søknaden din.

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

Intervju kan også gjennomføres via Teams hvis ønskelig.