Familieterapeut på Helsestasjon

Vi har familieterapeut tilknyttet jordmor- og helsesykepleiertjenesten. Stillingen er en del av det forebyggende teamet på helsestasjon, og er et lavterskeltilbud til alle familier i kommunen.

  • Familieterapeut tilbyr samtaler til foresatte med barn og ungdom i alderen opp til 18 år, samt gravide og barselkvinner.  Målet med samtalene er å støtte familiene i de endringer de selv ønsker.
  • Familieterapeut kan også ha samtaler med barn og ungdom alene
  • Familieterapeuten samarbeider nært med helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier og psykolog på helsestasjonen - under forutsetning av samtykke.

Aktuelle problemstillinger kan være

  • Utfordringer i foreldrerollen i spebarnstiden, barseldepresjon
  • Utfordringer med samspill, atferd og kommunikasjon i familien    Fokus på barnet etter samlivsbrudd
  • Fokus på barnet ved sykdom og/eller flere sammenfallende store endringer i familien (barn som pårørende).
  • Psykiske eller fysiske utfordringer hos barnet, som kan påvirke samspill i familien
  • Veiledning til rett hjelpetilbud i/utenfor kommunen

I tillegg til å være en del av det forebyggende teamet, har familieterapeut oppfølging av foresatte som har ungdom som går på ruskontrakt. Veiledningen foregår i helsestasjonens lokaler. 

Antall møtepunkter er avhengig av behov og fremdrift. Ønsker du kontakt med familieterapeuten, tar du kontakt med helsesykepleier som er ansvarlig for barnet/ungdommen på helsestasjonen eller skolen.


Besøksadresse:

Enebakk helsestasjon
Lotterudveien 23 (Gult hus/gamle Kirkebygden barnehage)