Fem granater fra 2. verdenskrig ble funnet i Vasketjern like ved Durud i slutten av juli. Granatene er uskadeliggjort. Ved funn av våpen, ammunisjon eller sprengladninger skal man umiddelbart melde fra til politiet. Det er viktig å la slike funn være i ro og la politiet håndtere dette videre.

BILDE: Kartustnitt, Durud p-plass og Vasketjern

Durud - Vasketjern.png