Feiingen av kommunale veier i Enebakk kommune forventes å være ferdig rundt sankthans, altså mot slutten av juni måned, opplyser driftsenheten.

Normalt skal alle kommunale veier være feid innen 17. mai. På grunn av stort etterslep etter vinteren tar det dessverre lenger tid enn vanlig å få feid unna grus og sand på veiene.

Kommunen beklager ulempene dette måtte medføre, og vi ber samtidig om forståelse for at den unormalt strenge vinteren har gitt oss utfordringer utenom det vanlige.