Vi opplever tekniske utfordringer ved vår innsynsløsning/bestilling av innsyn fra postliste.

Postlista er fortsatt lesbar. Ønsker du innsyn i dokumenter må du sende forespørsel til postmottak@enebakk.kommune.no