Tradisjonelt har det vært feiret natt til 1. mai mange steder i Enebakk.

I situasjonen med korona har Enebakk kommune en fortsatt gjeldene forskrift som begrenser sosiale arrangementer.

Enebakk kommune vil derfor informere om at arrangementer som samler flere personer fortsatt ikke er lov. Det gjelder også større utendørs ansamlinger av mennesker.

 

Vi ønsker alle en riktig god langhelg og feiring av 1. mai.