I forrige uke ble det meldt fra til Enebakk kommune om fiskedød i Børterelva like ved brua opp til Ekeberg. Det er pr. i dag usikkert hva som er årsaken til dette. Kommunen har plukket opp noen døde fisk og levert til Veterinærinstituttet for analyse. Det ble samtidig observert levende fisk på samme sted, så det er lite trolig at det er snakk om noen massiv fiskedød. Enebakk kommune vil komme med mer informasjon så snart vi får resultatet av analysene.