Mer om barnehagen

Flateby barnehage ble bygd i 1974. Den ble pusset opp i 2004 og utvidet med en småbarnsavdeling i 2005. August 2009 åpnet vi et nybygg med to nye småbarnsavdelinger. Disse to nye avdelingene holder til på den andre siden av veien, da med et eget uteområde tilpasset barn fra 1-3 år. Gamlebygget har et kupert og utfordrende uteområde, og begge byggene benytter uteområdene flittig! Vi holder til i to bygg, men er opptatt av at vi er en barnehage.

Barnehagen har barns psykiske helse og språkutvikling som satsingsområder dette barnehageåret. Vi er veldig opptatt av at barna skal oppleve en god barnehage hverdag med mye lek og gode relasjoner til andre barn og voksne.

Barnehagen bruker teorien fra trygghetssirkelen i sitt daglige arbeid.