Mer om barnehagen

Flateby barnehage ble bygd i 1974, da het den Flateby Daghjem. Den ble pusset opp i 2004 og utvidet med en småbarnsavdeling i 2005. August 2009 åpnet vi et nybygg med to nye småbarnsavdelinger. Disse to nye avdelingene holder til på den andre siden av veien, da med et eget uteområde tilpasset barn fra 1-3 år. Gamlebygget har et kupert og utfordrende uteområde, og begge byggene benytter uteområdene flittig! Vi holder til i to bygg, men er opptatt av at vi er en barnehage.

Vår visjon

Ut ifra kommunens visjonen «Porten til det gode liv» har vi valgt tre verdier vi mener er spesielt viktige: TRYGGHET – GLEDE – UTVIKLING. Av disse tre verdiene er barna først avhengig av trygghet i barnehagen. Når de er trygg kan de våge å glede seg. Er barna trygg og glad vil de også utvikle seg i riktig retning (med hjelp!)