Enebakk kommuneskoger ligger i Ytre Enebakk, Ytterbygda, og grenser i sør til Hobøl, i vest til Ski og i nord til Rausjømarka.

Gjennom flere hundre år har skogdriften spilt en stor rolle. Her var vassdrag som egnet seg godt til vannsagene, særlig Tangenelva med sin sikre vannføring mellom Våg og Mjær.

De to kommunale skogeiendommene i Enebakk er satt sammen av tidligere deler av skogeiendommene til fire gårder i Ytre Enebakk. Rustad, Ubberud, Vik og Vestby.

Klikk her for å lese Flerbruksplan for Enebakk kommuneskoger 2014 - 2027