Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken, gjennom den krevende tiden som følge av koronasituasjonen.
Tiltakene innen næring utgjør om lag 90 millioner kroner. Sjekk ut støtteordningene og vær oppmerksom på søknadsfristene.

Støtteordningene skal sørge for at prosjekter innen næringsutvikling får midler som skal sikre og gi flere arbeidsplasser i Viken.
Tiltakene som legges fram i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over og er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken.
Se beskrivelse av støtteordningene i tiltakspakken for Viken-samfunnet på viken.no 

  • Følg med på viken.no som oppdateres fortløpende med detaljer om tiltakene.
  • Har du et pågående samarbeidsprosjekt med Viken fylkeskommune gjennom våre støtteordninger,
    ta kontakt dersom du trenger justeringer av prosjektet som følge av koronasituasjonen.

Søknadsfrister og hvem kan søke?
Hvem som kan søke de ulike ordningene og søknadsfristene varierer. Les mer på viken.no om kriterier og frister for støtteordningene .
Kontaktpersonen under hver støtteordning kan bistå dersom du trenger mer informasjon.

Se gjerne nyhetssaken «Dette er Vikens første tiltak for nærings- og samfunnslivet» på viken.no