Som flyktning eller asylsøker har du rett til helsehjelp i kommunen og på sykehus. Som flyktning eller asylsøker har du rett til helsehjelp for både fysiske og psykiske plager, og rusproblemer. Du har også rett til nødvendig tannhelsehjelp. Kommunen du bor i skal sikre at du får tilgang til lege og annen helsehjelp. 

Alle flyktninger i Enebakk kommune får tilbud om en kartleggingssamtale om fysisk og psykisk helse med flyktningehelsesykepleier kort tid etter ankomst til kommunen. Flyktningehelsesykepleier kan bistå med vaksinasjoner, samtaler og videre henvisninger til blant annet fastlege og psykisk helsehjelp ved behov.


Tjenesten er gratis


Nyttige linker:

Informasjon om retten til bruk av tolk:

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten

Informasjonssider der du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke temaer innen helse:

www.helsenorge.no

Informasjon om vaksiner:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/

Informasjon til deg som har opplevd krig:

https://rvtsmidt.no/wp-content/uploads/2014/03/Norsk_TIL-DEG-SOM-HAR-OPPLEVD-KRIG_web.pdf

Informasjon om søvn (finnes på flere språk):

http://flyktning.helsekompetanse.no/sov-godt-hefte-om-s-vn-p-mange-spr-k-rvts-st

Informasjon om barn, krig og flukt (finnes på flere språk):

https://rvtsmidt.no/wp-content/uploads/2014/03/Norsk_BARN-KRIG-OG-FLUKT_web.pdf

Informasjon om samtale med psykolog:

https://rvtsmidt.no/wp-content/uploads/2014/03/Norsk3.pdf

Informasjon knyttet til det å være ung:

www.ung.no

Informasjon om å være ung og flerkulturell:

http://www.vfb.no/filestore/Vi_tilbyrNY/Publikasjoner/PDFer/WEB_tilhorighet_jan17.pdf

Nyttige tips og veiledning til foreldre:

www.foreldrehverdag.no

Informasjon om blant annet prevensjon:

www.sexogsamfunn.no