Flyktningetjenesten i Enebakk har ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger til kommunen. Vi ønsker å legge til rette for en vellykket bosetting, inkludering og integrering.

Kommunen har eget flyktningeteam som består av ansatte fra ulike fagenheter, som jobber tverrfaglig med oppfølging av våre flyktninger.

Vi samarbeider med Røde Kors om språkcafé, turer, og andre aktiviteter, og har også et samarbeid med frivillighetssentralen.

Se mer informasjon på IMDi sin nettside