Vår helse skapes og opprettholdes der vi lever. Gode helsevalg skal være både lett og gøy. Ikke gjennom å stadig tenke på hvilke valg man må ta for egen helse, men gjennom sosiale Helse og livskvalitet - illustrasjon - Dahlgren og Witheheads modell 1991.jpgarenaer bygget på fellesskap, mestring, glede og trygghet for alle. 

Hvordan det står til med befolkningen, både når det gjelder helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg, er folkehelse. Folkehelse er summen av alle enkeltindividenes helsetilstand i en befolkning og omhandler både fysisk og psykisk helse.

Det er mange faktorer som kan påvirke helsen i positiv eller negativ retning. De aller fleste av disse faktorene er ikke relatert til helsetjenesten, men handler for eksempel om miljøet man bor i, det sosiale nettverket man har, hvordan man trives på jobb, og i hvilken grad man føler seg medvirkende og delaktig i samfunnet.

Når folkehelsen forbedres, får hver enkelt av oss lavere risiko for uhelse. Vi bør derfor hele tiden bry oss om folkehelsen, den er vår helse.