Program:
Innledning v/ ordfører og rådmann

Åpen debatt med gode muligheter for innspill!

 

Velkommen til folkemøte!