Inkluderingsprosjektet er et tilbud til deg som ønsker jobb i kombinasjon med uføretrygd. Målet er en ordinær jobb hvor arbeidsgiver betaler motivasjonslønn. Tilbudet er for deg som er forventet å få innvilget uføretrygd i nærmeste framtid eller allerede har uføretrygd og som ønsker arbeid i ordinært arbeidsliv.

NAV har satt en ramme rundt innholdet i tilbudet:

  • Sammen skal vi lage en plan til NAV innen 4 uker for hvordan du skal komme i jobb
  • Vi benytter tiden til å finne en arbeidsplass som passer for deg, målet er at du skal få prøve deg i jobb i regionen innen 3 måneder
  • Med opplæring og praksis er målet at du kommer i jobb innen 9 måneder, arbeidsgiver betaler bonuslønn og du beholder uføretrygden
  • Follo Futura kan hjelpe deg når du skal skrive arbeidskontrakt med arbeidsgiver
  • For å sikre oss at du finner deg til rette i stillingen kan vi følge deg opp i inntil 3 måneder etter tiltaksslutt

Hvordan skal vi hjelpe deg i jobb?

  • CV - Hva er du god på?
  • Karriereveiledning - Hvilken jobb passer for deg?
  • Arbeidspraksis - Prøv deg i jobben

Dine styrker

Kompetanse og utviklingspotensialer:
Sammen ser vi på hvilket behov du har, hva du ønsker å jobbe med og eventuelle tilretteleggingsbehov. Vi skal lage en god CV som inneholder informasjon om hvilken formal- og realkompetanse du har. Sammen ser vi på dine ressurser og utviklingspotensialer.

Karriereveiledning:
For å utforske realistiske arbeidsønsker benytter vi verktøy for karriereveiledning. Karriereverktøy er et digitalt og interaktivt verktøy, mens Jobpics er bildebasert. Du gir oss informasjon om hva du synes er viktig i et arbeidsforhold og hvilke arbeidsoppgaver du ønsker. Dette ses opp mot ledige stillinger i regionen og hvorvidt disse er realistiske og oppnåelige. Karriereveiledningen munner ut i en jobbprofil som benyttes i det videre arbeidet med jobbsøking.

Jobbstrategi og jobbsnekring:
Du og din veileder i Follo Futura vil lage gode CV-er hvor vi beskriver din kompetanse og erfaring. Selve strategien består i å kartlegge hva som fungerer og se på mulighetene for å tilpasse arbeidet etter dine ressurser. Videre vil vi kartlegge andre mulige oppgaver som du kan utføre for arbeidsgiver, gjennom jobbsnekring.

Arbeidspraksis:
Prøv deg i jobben, bli kjent med oppgavene og finn ut om det passer for deg. Arbeidsgiver får se hva du kan bidra med. Kanskje kan man tilpasse oppgavene etter dine styrker.

Jobb

Sammen utforsker vi jobbmuligheter hos arbeidsgiver.
Vi kan hjelpe deg og arbeidsgiver med å inngå arbeidsavtale.
Tiltaket avsluttes innen 12 måneder med tilbud om oppfølging i ytterligere 3 måneder.

Ønsker du å vite mer om Follo Futura gå til www.follo-futura.no
Interessert?
Ta kontakt med NAV, eller ring oss:
+47 911 01 064 eller +47 901 14 048

FFlogo.jpg