Kreditorvarsel

Varsel om avvikling av Follo Lokalmedisinske senter IKS, org.nr. 915 86 0044.

Eventuelle krav til selskapet må meldes innen seks uker fra kunngjøring av dette kreditorvarslet.

Krav kan sendes til:

post@as.kommune.no
Merkes med:
Follo Lokalmedisinske senter IKS - avvikling.
v/ Berit Bratseg eller Emil Schmidt