Akutt døgnenhet

Senteret har en kommunal akutt døgnenhet, vanligvis forkortet "KAD". 
Målgruppen er pasienter med avklarte diagnoser, pasienter med akutt forverring av kjent sykdom, kronikere, infeksjoner, dehydrering, smertebehandling eller pasienter med behov for å få justert sin medisinering.

Legevakt

Fra 1. mars vil Follo legevakts virksomhet overdras fra Ahus, og bli en del av det nye interkommunale selskapet "Follo lokalmedisinske senter IKS".

Fakta

  • Follo LMS er et interkommunalt selskap drevet av de seks Follokommunene Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Nesodden og Frogn
  • Liggetiden er beregnet til gjennomsnittlig tre døgn
  • Senteret har ca 25 ansatte
  • Senteret ligger ved Ski sykehus