Enebakk kommune ved Oppfølgingsteamet avholder foreldreveiledning i gruppe, for foreldre til barn med atferdsvansker/nedsatt funksjonsevne fra medio august 2018.

Veiledningsprogrammet vil gå over 12 onsdager, kl. 17:30-19:30 utover høsten. Veiledningen bygger på modell fra Glenne kompetansesenter.

Ta gjerne kontakt med Lars Kristian Grøholt eller Jørgen Støttum på telefon 64 99 20 00 for nærmere informasjon.
Dersom vi ikke er tilgjengelig, legg igjen en beskjed så ringer vi tilbake.