Forhåndsstemmegivning starter 30. mai og varer fram til og med 10. juni.

Du kan avlegge forhåndsstemme på Servicetorget i Enebakk herredshus i åpningstiden kl 08.00-15.30 fra og med 30. mai 2016.
I tillegg er servicetorget åpent til kl. 19.00 i uke 23 (06.06.2016 -10.06.2016).


AMBULERENDE STEMMEGIVNING – STEMME HJEMME

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter henvendelse til kommunen avgi forhåndsstemme hjemme.
For å avgi stemme hjemme, må du henvende deg til kommunen på tlf.: 64 99 20 00 eller postmottak@enebakk.kommune.no innen tirsdag 7. juni 2016
 

SYKEHJEMMENE I ENEBAKK KOMMUNE

Det blir avholdt forhåndsstemming på sykehjemmene i kommunen.
Dato for dette blir annonser på det enkelte sykehjem.

HUSK Å TA MED LEGITIMASJON MED BILDE!

Se info om selve valgdagen 12.juni: