Plattformen skal være grunnlaget for innbyggerdialog og folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur.  Temaer som vil være aktuelle å avklare i en felles plattform er navn på den nye kommunen, lokaldemokrati og samfunnsutvikling.

 

Det er ordfører og to politikere fra hver kommune som deltar i forhandlingene. Rådmennene vil være til stede. Forhandlingene vil foregå i to omganger, 25. – 26. april, og 2.  – 3. mai. Forhandlingene finner sted på Son Spa hotell og er åpne for publikum.