Teknikk og samfunn, driftsenheten

Stilling som formann veidrift er organisert i Driftsenhetens veistasjon. 

Driftsenheten består i dag av kommunens vaktmestertjeneste, veivedlikehold og byggdrift. Veistasjonens primæransvar er å drifte og vedlikeholde kommunens 60 km med vei. I tillegg er det veistasjonens ansvar å drifte kommunens grøntaeral, samt bidra til drift og vedlikehold av uteareal og anlegg tilknyttet formålsbyggene, i nært samarbeid med kommunens byggdriftere. Enhetens personell har sine hovedoppgaver utifra det fagansvar de tilhører; bygg eller vei. Ved behov settes det sammen arbeidslag på tvers når oppgavene krever det.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Daglig oppfølging av operativ veidrift. Ansvar for arbeids- og ressursplanlegging.
 • Sikre effektiv utnyttelse av ressursene på veidrift i samråd med Driftsenhetens styringsgruppe.
 • Årlig revisjon av plan for vedlikehold og drift av veier og anlegg.
 • Delta i revisjon og utarbeidelse av rammeavtaler på veidrift.
 • Ansvar for ukentlig rapportering på status og fremdrift.
 • Ansvar for planlegging samt delta i utførelse av oppgaver.
 • Ansvar for timeregistrering og fakturering.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev. Lang erfaring fra veifaget kan kompensere for fagbrev.
 • Førerkort kl. CE.
 • Maskinførerbevis.
 • God erfaring fra sommer- og vinterdrift vei.
 • Bakgrunn fra vei- og anleggsbransje.
 • Erfaring med bruk av digitale planleggingsverktøy.

Vi kan tilby en til tider hektisk og utfordrende hverdag, i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring.

Det er ønskelig å øke kvinneandelen i enheten, og kvinner oppfordres til å søke.
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter tariff.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Tom Haugvaldstad, tlf.: 952 80 093 eller arbeidsleder Marius Hansen, tlf.: 916 64 728.

Søknadsfrist: 08.06.2020

Søk elektronisk her.

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.