Formannskapets innstilling til forslag til handlingsprogram 2019 - 2022 og budsjett 2019 ligger nå ute til offentlig ettersyn fram til 10.12.2018 kl. 10:00. Saken behandles i kommunestyret 10.12.2018.

Innstillingen fra formannskapet og Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019 kan lastes ned her.