Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2020-2023 er ute på høring.

Høringsfrist er 9. desember, kl. 12.00. Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no.

Klikk her for å se formannskapets innstilling til handlingsprogram 2020-2023 (.pdf)

 

Klikk her for å lese mer om rådmannens forslag til handlingsprogram 2020-2023