Formannskapets innstilling til forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 og budsjett 2021 ligger nå ute til offentlig ettersyn fram til 14.12.2020 kl. 10:00. Saken behandles i kommunestyret 14.12.2020.

Innstillingen fra formannskapet til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2021-2024 og budsjett 2021 kan lastes ned her (.pdf)