Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2022-2025 er ute på høring i 14 dager.

Høringsuttalelser og innspill kan sendes til postmottak@enebakk.kommune.no innen 13. desember, kl. 09.

Saksprotokoll for Formannskapet - 29.11.2021 (pdf)

Klikk her for å se formannskapets forslag til handlingsprogram 2022-2025 (Link til Framsikt)