Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2023-2026 ligger nå ute på høring i 14 dager.

Høringsuttalelser og innspill kan sendes til postmottak@enebakk.kommune.no innen 12. desember, kl. 09:00.

Saksprotokoll for Formannskapet - 28.11.2022