Det foreslås å gjøre en mindre endring i forskriften når det gjelder bruk av minirenseanlegg på hytter.

​Frist for innspill er 15.07.2021

Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no