Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til mindre endring av del av områderegulering for Høgåsen. Forslaget er beskrevet i notat og endringer på plankart og i bestemmelsene vist på eget skjema.

Evt. merknader til forslaget bes sendt Asplan Viak AS innen 10.03.17. Se vedlegg.