Det er ikke plass til å ta ut flere adresser på Nosa Lysbråten, og det skal derfor settes inn et nytt navn på veien som er merket med gnr/bnr 81/3 på kartet.  

Før vi fremmer noe forslag på veinavn til politisk behandling, ønsker vi imidlertid å høre innbyggernes, foreningers og grunneiers meninger i denne saken.
Finnes det navn på områder/veistrekningen eller områder langs veistrekningen som er, eller har vært i bruk fra gammelt av?

Forslag til et godt og betegnende navn på veien bes sendes inn til
postmottak@enebakk.kommune.no  
eller Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

innen 7. mai 2018.

Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 2018/1539

Nosa Lysbråten

Klikk på bildet for større kart