I forbindelse med reguleringsplan REG479 Gaupeveien 23 skal det velges veinavn for veien på området. Se vedlagt plankart.

Før enhet for kultur integrering og forebygging framsetter noe forslag på veinavn til politisk behandling, ønsker vi å høre innbyggernes og foreningers meninger i denne saken.

Forslag til et godt og betegnende navn på veiene bes sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller Prestegårdsveien 4 1912 Enebakk
innen16. desember 2020.

Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 20/6570.