Det er fortsatt økende smitte i kommunen, med 61 nye smittetilfeller i løpet av de siste 14 dager. Det opplyser smittevernlege Lars-Erik Fikke.

– Det har vært smitteutbrudd i Melgård barnehage, med til sammen 10 smittede, både voksne og barn. I tillegg har vi et mindre smitteutbrudd i Nylende barnehage, der er det bare voksne som er smittet, sier Fikke.

Totalt antall registrerte smittede med påvist covid-19 i Enebakk kommune er nå 740. Dette er det samlede antallet som er registrert smittet siden testingen startet i mars 2020.   

På mandag var det møte med kommunelegene i Folloregionen, og med Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Ahus.

– Det er enighet om at det ikke er grunnlag for ytterligere tiltak. Bakgrunnen for det er at det er lav sykdomsbyrde og at tjenestene i kommunene fungerer. Det er altså ikke forholdsmessig å innføre ytterligere tiltak nå, forklarer Fikke.

– Ahus rapporterer om stor belastning, men de har foreløpig kontroll og har kapasitet til å øke antall innleggelser, tilføyer smittevernlegen.

 

For deg som er syk og trenger time hos lege – kontakt fastlegen først, før du kontakter legevakt

Både fastleger og legevakt opplever stor pågang fra innbyggere med luftveissykdommer om dagen, og det er lang ventetid på legevakten. Tidligere i pandemien har helsetjenesten vært organisert for å begrense smittespredning av Covid-19. Mange med symptomer på infeksjonssykdommer har derfor blitt henvist til legevakten. Denne organiseringen er nå ved å bli endret.

For å gi alle pasienter best mulig hjelp oppfordrer vi nå også personer med luftveissymptomer til å kontakte fastlegen først, da i forhold til timebestilling. Dersom fastlegen ikke har kapasitet, må man kontakte legevakt også på dagtid.

På grunn av stor pågang må helsetjenesten prioritere de sykeste. Dette betyr at pasienter som ikke vil bli vurdert til å trenge umiddelbar helsehjelp må regne med en del ventetid, særlig på legevakten.  Hvis fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger en medisinsk vurdering samme dag, kan du ringe legevakten på telefon 116 117.

Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

Kurt Hetland, kommuneoverlege