Tirsdag bestemte regjeringen å videreføre de strenge tiltakene i kampen mot koronaepidemien. Tiltakene som ble innført for snart to uker siden videreføres til over påsken, det vil si til og Vibeke Nordahl Holte - Olav Weng - koronastatus 25.3.20 - webvennlig.jpgmed 13. april i første omgang.

Det betyr at barnehager, skoler og SFO i Enebakk vil fortsette å holde stengt. Skoleelevene vil fortsette med hjemmeundervisning ved hjelp av skolenes digitale verktøy, blant annet med videoundervisning i Teams og på andre digitale plattformer, opplyser kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Olav Gjesdahl Weng.

– Vårt inntrykk er at dette går bra etter forholdene. Tilbakemeldinger vi får fra foreldre tyder på at hjemmeundervisningen fungerer godt, og at elevene får god oppfølging fra skolene. Skolene melder også at det fungerer bra, men at lærerne selvfølgelig savner elevene, sier Weng.

Skolene og barnehagene vil fortsatt gi omsorgstilbud til barn med foresatte som har samfunnskritiske yrker og til ekstra sårbare barn. Har du spørsmål om hvilke yrker som regnes som samfunnskritiske og til om ditt barn kan ha et tilbud må du ta direkte kontakt med barnehagen eller skolen, opplyser Weng.

  • Når det gjelder brukerbetaling for barnehage/SFO skal ingen betale for tjenester i perioden dette er stengt, i tråd med føringer fra sentrale myndigheter. Grunnet videre stenging vil Enebakk kommune derfor ikke sende ut faktura for SFO og barnehage i april.
     
  • Rådhuset i Enebakk vil fortsatt holde stengt for besøkende, i første omgang til og med 13. april.
     
  • Vi minner om at kommunen har opprettet et telefonnummer som barn og unge kan ringe dersom de har behov for å snakke med noen: 64 99 20 30.

På regjeringens nettsider beskrives tiltakene som videreføres til og med 13. april. Lista over tiltak omfatter strenge hygieneregler, at folk bør holde avstand til hverandre og ikke samles i grupper på mer enn fem personer, hvilke virksomheter som må holde stengt, regler for arrangementer og idrettsliv, opphold på fritidsbolig samt karanteneregler med mer. Du kan lese detaljert liste over tiltakene på regjerningens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/

 

BILDETEKST: Skolefaglig rådgiver Vibeke Nordahl Holte og kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Olav Gjesdahl Weng. De gjør sitt ytterste for å legge til rette for god hjemmeundervisning og ivaretakelse av så vel barn og unge som de ansatte på skoler og barnehager i Enebakk kommune. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommune)