Annonseringsdato: 07.03.19

Frist for merknader: 11.04.19

Status: Offentlig ettersyn fremforhandlet utbyggingsavtale.

Saksnr. 2016/794

 

Fremforhandlet utbyggingsavtale  BY 18 – Vik Skog Råkenåsen (.pdf) Klikk på lenken for å lese avtalen i sin helhet.

 

Enebakk kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Vik Tomtelag AS.

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til breddeutvidelse av Tangenveien med fortau/gang- og sykkelvei, samt oppfyllelse av rekkefølgekrav i reguleringsplan for BY 18 – Vik Skog Råkenåsen.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.