Frisklivsresept er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å endre levevaner mot en sunnere og mer aktiv livsstil. Frisklivsresepten varer over 12 uker, med mulighet for forlengelse ved behov. Du vil få tilbud om oppstartssamtale, og en samtale etter 6 og 12 uker. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.


Våre tematimer er midlertidig utsatt grunnet nåværende smittesituasjon. 

Annenhver onsdag etter trening samles vi for felles undervisning med ulike tema. Planen rullerer slik at du i løpet av din 12 ukers periode får vært gjennom alle øktene. Tematimen knyttet til tobakkslutt vil avholdes ved behov.

  • Hverdagsglede
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Søvn
  • Tobakkslutt/Kosthold del 2
  • Deltakerens time - dere velger tema

Husk at du må gi beskjed til oss per sms (tlf. 948 85 419) eller epost (frisklivssentralen@enebakk.kommune.no) minimum 24 timer før tematimen dersom du blir forhindret fra å møte.