Frisklivssentralen er et tilbud til kommunens innbyggere, der målet er å forebygge sykdom og fremme helse. Sentralen tilbyr individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta.

Kontaktinformasjon

Telefon: 948 85 419 / 64 99 22 31
E-post: frisklivssentralen@enebakk.kommune.no
Facebook: www.facebook.com/enebakkfriskliv

Postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Tjenestebeskrivelse


Lavterskeltilbud

Gruppetilbud til deg som ønsker å komme i bedre form.
Aktiviteten er tilpasset deg som har lite treningserfaring og behov for trygghet og tett oppfølging. Gruppene passer spesielt for deg med ulike livsstilsrelaterte utfordringer, som muskel- og skjelettplager, og/eller utfordringer knyttet til psykisk helse. Samtidig trenger du ikke være syk eller ha en diagnose for å delta.

De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt med oss, uansett om man ønsker å delta på Frisklivssentralen eller ikke. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi opplysninger om hvor man finner aktivitetene.