Har du helseutfordringer og ønsker å justere levevaner? Få en vennlig dytt til å komme i gang med fysisk aktivitet sammen med andre? Vi har lavterskelgrupper- gratis og åpne for alle.

Frem til sommeren tilbys følgende grupper:

  • Mandag kl.11:00-11:45 Utendørs Kirkebygda
  • Mandag kl. 13:30-14:15 Utendørs Ytre
  • Onsdag kl. 09:00-10:30 Innendørs, Gamle skolen (Ignaveien 18, Kirkebygda)

Intensitet og nivå på treningen tilpasses deltakerne. Målet med treningen er at du skal få økt overskudd og være en del av et sosialt miljø. Fokus på treningen er kondisjon, styrke, bevegelighet og balanse.

Treningen utendørs på mandager er foreløpig avholdt personer i yrkesaktiv alder. Våre «Sprek senior»-treninger avventes oppstart til høsten grunnet covid-19. Dersom du er over 60 år og ikke i økt risikogruppe og/eller har avklart med din fastlege at du kan delta på trening er du velkommen på gruppen som går på onsdager.

Vi forholder oss til smittevernreglene og behøver derfor en påmelding til treningen. Navn, telefonnummer, e-post og ønsket gruppe sendes per epost til frisklivssentralen@enebakk.kommune.no eller sms 94885419. Henvisning behøves ikke. Personer som har trent i regi av frisklivssentralen tidligere vil i første omgang prioriteres, samtidig håper vi på å få plass til alle som ønsker. Ved stor pågang og/eller ønske om gruppe på Flateby i tillegg vil en ytterligere økning av treningstilbudet vurderes.

Treningstilbudet følger i utgangspunktet skoleåret, men vurderes utvidet dersom mange ønsker å delta på treningen i slutten av juni/starten av juli. Instruktøren på de ulike gruppene avgjør hvor lenge tilbudet pågår utover sommeren.

Alle deltakere må forholde seg til følgende rutiner:

  • Alle deltakere må bekrefte per sms til instruktør i forkant av treningen samme dag at de er symptomfrie/ friske
  • Alle oppfordres til å vaske hender direkte før de drar på trening, og umiddelbart etter de kommer hjem. Instruktøren har med håndsprit på treningen. 
  • Det oppfordres til å ankomme treningen i egen bil. Unngå samkjøring og kollektivtransport hvis mulig
  • Alle deltakere må ha med egen vannflaske, (matte/liggeunderlag- gjelder kun trening innendørs) og eventuelt egen treningsstrikk. Ut over dette benyttes det ikke utstyr. Det vil kun være jobbing med egen kroppsvekt og strikk, ikke opp mot benker/trær eller med annet utstyr
  • Treningen er åpen for maks 20 deltakere som trener med to meters mellomrom. Alle har fastlagte øvelser på «sine» stasjon og forflytter seg ikke. Nærkontakt er ikke tillatt
  • Øvelsene utføres på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader
  • Ignagard og Enebakkhallen er stengt for deltakerne, slik at toalettbesøk og evt. dusj/skift av klær må foregå hjemme