Søknadsfristen er tidligere år satt til 30. april. På grunn av situasjonen med korona viruset vil ikke lag og foreninger kunne avholde nødvendige årsmøter som planlagt. Siden frivillige lag/organisasjoner som skal søke de årlige drifts/vedlikeholdstilskuddene ikke har alle nødvendige dokumenter klare i tide, utsettes fristen til å søke tilskudd foreløpig til den 15. juni 2020.

Dette gjelder følgende tilskuddsordninger:

  • Grunnstønad til frivillige organisasjoner i kategoriene: Sang, dans, teater og andre ideelle/humanitære
  • Grunnstønadstilskudd til idrettslag 
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av idrettsanlegg
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av kulturbygg
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av lekeplasser

Klikk her for å komme til siden med søknadsskjema og nærmere beskrivelse av søknadskriterier