I henhold til vedtatte retningslinjer for kommunale stønader til kulturformål i Enebakk kommune, utlyses følgende tilskuddsordning:

  • Grunnstønad til frivillige organisasjoner i kategoriene: Sang, dans, teater og andre ideelle/humanitære organisasjoner
  • Grunnstønadstilskudd til idrettslag 
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av idrettsanlegg
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av kulturbygg
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av lekeplasser

Klikk her for å komme til siden med søknadsskjema og nærmere beskrivelse av søknadskriterier

Søknadene med vedlegg sendes til postmottak@enebakk.kommune.no
eller på papir til
Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.