Enebakk kommune rullerer årlig sitt anleggsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet når det gjelder ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Vi åpner nå for å komme med innspill til den kommende rulleringen.

Innspill til rulleringen for 2021 - 2024 må være i Enebakk kommunes hender innen 1. september 2021.

Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller til
Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.
Ber om at innspillende merkes med saksnummer 2021/2885

Innspill vil bli forelagt Enebakk idrettsråd for uttalelse, før saken blir politisk behandlet i formannskapet og kommunestyret i løpet av høsten.

Alle anlegg som det skal sendes inn søknad om spillemidler til i 2022, må være med i denne planen – dette gjelder både nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.
Mer informasjon finner dere i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Frist for å levere inn spillemiddelsøknad for tildeling i 2022 til Enebakk kommune er 15. september 2021. 

Link til søknadskjema spillemidler

Kontakt kommunens kulturtjeneste ved spørsmål.