Har ditt lag eller din forening behov for lokaler i et felles løft for å skape et kulturelt kraftsenter i kommunen?

Kulturenheten har fått i oppdrag å se på hvordan ledige lokaler kan benyttes til lag og foreninger jamfør vedtak i Kommunestyret:

Frivillighetens arena. I god tid før Familiens hus er bygget opp inviteres frivillige lag og foreninger med for å finne et kommunalt bygg som kan bli til en arena for kultur og frivillighet. Lokalene skal gjøres tilgjengelige for at frivillige lag skal få et bedre utgangspunkt for sin aktivitet, økt mulighet for samhandling og samarbeid og på den måten danne et kraftsentrum for frivillighet i sentrum av kommunen. Det lages avtaler om bruk og hvordan frivilligheten kan være med på å utvikle plassen. Det nedsettes et styre som kan prioritere og sammen utvikle området.

På bakgrunn av dette ønsker vi innspill fra dere på følgende:

 • Hvilke behov har dere for lokaler:
  • Rom til mindre møter eller styremøter?
  • Rom for å holde kurs eller større møter?
  • Rom til lager/arkiv og eventuelt hvor mye plass?
  • Øvingslokaler?
  • Andre typer behov for plass/lokaler?
 • Hvordan kan vi sammen skape dette til et sted for aktivitet og samhandling?
 • Hva annet kan en slik felles arena/kraftsentrum brukes til:
  • Felles samhandling, tverrfaglige arrangementer og aktivitetsdager?
  • Kulturarrangementer?
  • Hyggekvelder?
  • Øvelser?
  • Annet?
 • Forslag på hvem som kan sitte i et styre knyttet til et slikt kultursentrum?
 • I hvilken del av Enebakk bør disse lokalene ligge?

Frist: 10. september 2021

Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no og merkes sak 2021/3870