«Natt til 25. juli ble ei søye tatt av antatt ulv på et inngjerdet storfebeite i Enebakk. Sauene beitet sammen med storfe. Man antar at ulven har krøpet under gjerdet siden det var relativt stor avstand mellom laveste tråd og bakken. Vi vil anmode de som har sau i Enebakk om å gå over gjerdene sine og å være spesielt oppmerksom på evt. større åpninger mellom bakken og gjerdet.»