Ledig 50 % driftsavtale for fysioterapeut, fra 20.06.2022

Praksisen skal drives i henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester og annen relevant helselovgivning, og i henhold til vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder.

Arbeidssted: Enebakk fysioterapi AS, Prestegårdsveien 1, 1912 Enebakk
Oppstart avklares etter avtale er inngått.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Privat avtalepraksis som fysioterapeut ved et etablert institutt i Enebakk med bred variasjon av ulike diagnoser og aldersgrupper.
  • Kunnskapsbasert fysioterapi med aktiv tilnærming både individuelt og i grupper                       
  • Behandling utenfor instituttet ved behov

Vi søker en fysioterapeut som i samarbeid med den kommunale rehabiliteringstjenesten vil bidra aktivt til å utvikle en helhetlig, effektiv og målrettet fysioterapitjeneste til kommunens innbyggere. Det er 435% driftsavtale ved instituttet, fordelt på 5 terapeuter.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. Må beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig.
  • Bred faglig kompetanse og erfaring innen allmenn fysioterapi og ulike alders- og diagnose grupper.
  • Erfaring, faglig engasjement og relevant kompetanse for privat avtalefysioterapi.
  • Gode samarbeidsevner. Interesse og motivasjon for faglig samarbeid både internt på instituttet og med andre samarbeidspartnere utenfor instituttet.
  • Erfaring og interesse for å utvikle og drive gruppebaserte tilbud, og fokus på ventelistereduserende tiltak.
  • Erfaring og kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi er ønskelig, alternativt bred erfaring med mestringsfokusert tilnærming til «det å leve med» kroniske helseplager, kognitiv rehabilitering

Uavhengig av spesialkompetanse er dette en avtalepraksis med ulike pasientkategorier som vil kreve en allmenn fysioterapeutisk tilnærming.
Instituttet har felles venteliste og en følger en prioriteringsnøkkel utarbeidet i samarbeid med kommunens ansatte fysioterapeuter.

Tilsetting skjer i henhold til ASA 4313

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt
Enhetsleder Kristin Wik, Enhet for Rehabilitering og friskliv, tlf.: 452 37 314 eller
fysioterapeut Kjetil Tofte ved Enebakk fysioterapi, tlf.: 400 04 070

Søknadsfrist: 10.02.2022

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.