Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Kontakt fysioterapitjenesten:
  Telefon: 64 99 22 30 / 64 99 20 00
  E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
  Postadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
  Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

  Om du trenger time til avtale-fysioterapeut på institutt ta direkte kontakt for avtale.

  Enebakk fysioterapi tlf: 400 04 070
  Besøks- og postadresse: Prestegårdsveien 1, 1912 Enebakk (u-etg Joker matbutikk)E-post: enebakkfysioterapi@gmail.com

  Beskrivelse

  Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Fysioterapeuter kan yte tjenester til barn og voksne med motoriske utfordringer, sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Du kan få behandling individuelt eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. 

  Det kommunale fysioterapitilbudet er todelt og tilbys enten av de private fysioterapeutene ved Enebakk Fysioterapi eller de kommunale fysioterapeutene i Enhet for ReHabilitering og Friskliv. Det er brukerens funksjon som har betydning for hvor tjenesten skal tilbys. Egenandelen for vurdering og behandling er lik. 

  Målgruppe

  Barn, voksne og eldre med motoriske utfordringer, sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen.

  Kriterier/vilkår

  Du trenger ikke henvisning fra legen for å få time for vurdering av kommunal fysioterapeut.

  Ta kontakt pr telefon eller benytt henvisningsskjema som du finner her: Søknadsskjema for rehabilitering-, fysio-, ergo- og hjelpemidler. 

  Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og fysioterapeut vil ta kontakt etter at henvisning er mottatt.

  Pris for tjenesten

  De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. Informasjon om regelverk og priser finner du på helsenorge.no

  Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  - barn under 16 år

  - personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

  For 2019 er egenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

  Du kan logge deg inn på helsenorge.no for å se egenandelen som er registrert på deg.

  Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

  Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og fysioterapeut vil ta kontakt etter at henvisning er mottatt.

  Saksbehandlingstid

  Alle vil bli kontaktet senest tre uker innen henvisning er mottatt.

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
   

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.01.2019 16:12