Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Fysioterapeuter kan yte tjenester til barn og voksne med motoriske utfordringer, sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Du kan få behandling individuelt eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Det kommunale fysioterapitilbudet er todelt og tilbys enten av de private fysioterapeutene ved Enebakk Fysioterapi eller de kommunale fysioterapeutene i Enhet for ReHabilitering og Friskliv. Det er brukerens funksjon som har betydning for hvor tjenesten skal tilbys. Egenandelen for vurdering og behandling er lik. 

Kontakt kommunal fysioterapitjeneste:

Telefon: 64 99 22 30 / 64 99 20 00
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
Postadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Ignagard bo og service senter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Om du trenger time til avtale-fysioterapeut på institutt ta direkte kontakt for avtale.

Enebakk fysioterapi tlf: 400 04 070

Besøks- og postadresse: Prestegårdsveien 1, 1912 Enebakk (u-etg Joker matbutikk)

E-post: post@enebakkfysioterapi.no

Tjenesten omfatter:

  • Undersøkelse, vurdering, kartlegging og behandling.
  • Individuell konsultasjon/ behandlinger og eller gruppetrening.
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid, individuelt eller i grupper.
  • Undervisning og veiledning.
  • Hjelpemiddelformidling.

Fysioterapi til barn og unge 0-18 år:

Kommunalt ansatt fysioterapeuter for barn og unge jobber på helsestasjonen på Familiens Hus og i skolehelsetjenesten. Vi tilbyr konsultasjoner på helsestasjonen, i barnehager, på skoler, i rehabiliteringstjenestens lokaler eller hjemme hos brukeren. Vi samarbeider tett med barnets familie og andre som gir tjenester/ følger opp barnet.

Fysioterapi til voksne:

Kommunalt ansatte fysioterapeutene gir tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende som ikke kan benytte privat institutt. Vi har flere gruppetilbud på dagtid for voksne og eldre med ulik grad av krav til funksjonsnivå, blant annet bassenggrupper. Du trenger ikke henvisning fra legen for å få time for vurdering av kommunal fysioterapeut.

Ta kontakt pr telefon eller benytt henvisningsskjema som du finner her: Søknadsskjema for rehabilitering-, fysio-, ergo- og hjelpemidler. 

Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og fysioterapeut vil ta kontakt etter at henvisning er mottatt.

Bassenggrupper:
Enhet for rehabilitering og friskliv har bassenggrupper ledet av fysioterapeut for barn og voksne. Har du spørsmål angående påmelding og kriterier for deltakelse i bassenggruppe for voksne kan servicetorget kontaktes på telefon 64 99 20 00.