Fysioterapitilbudet i Enebakk kommune gis enten av de kommunale fysioterapeutene tilhørende Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv eller av de private fysioterapeutene med driftstilskudd på Enebakk Fysioterapi.

Tjenesten omfatter:

 • Undersøkelse, vurdering, kartlegging og behandling.
 • Individuell konsultasjon/ behandlinger og eller gruppetrening.
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid, individuelt eller i grupper.
 • Undervisning og veiledning.
 • Hjelpemiddelformidling.

​Fysioterapi til barn og unge 0-18 år:

Barnefysioterapeutene i Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv jobber med barn og unge i alderen 0-18 år. Vi er en del av helsestasjonen og skolehelsetjenesten og tilbyr etter avtale konsultasjoner på helsestasjonen, i barnehager, på skoler, hjemme eller i lokalene til Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv. Vi har primært individuell oppfølging, men kan også tilby grupper deriblant bassenggruppe for barn med funksjonsnedsettelser. Vi samarbeider tett med barnets familie/pårørende og andre tjenesteytere rundt barnet.

Fysioterapi til voksne:

De kommunalt ansatte fysioterapeutene i Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv gir i hovedsak tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende som ikke kommer seg til/ kan benytte fysioterapi på privat institutt, Enebakk Fysioterapi. Vi har flere gruppetilbud på dagtid for voksne og eldre med ulik grad av krav til funksjonsnivå, blant annet styrke- og balansegrupper.

For flere gruppetilbud se nettsidene til frisklivssentralen her

Hvordan bestille time hos fysioterapeut

Du kan ta direkte kontakt og trenger ikke henvisning fra legen for å få time for vurdering av fysioterapeut. For kommunal fysioterapi, Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv, ta kontakt pr. telefon, e-post eller benytt henvisningsskjema:

For privat fysioterapi hos fysioterapeut med driftstilskudd, ta direkte kontakt med instituttet, Enebakk fysioterapi, på telefon 400 04 070 eller e-post enebakkfysioterapi@gmail.com. Søknadsskjema kan også benyttes til de private fysioterapeutene og kan sendes per post. Se kontaktinfo under. 

Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og fysioterapeut vil ta kontakt etter at henvisning/henvendelse er mottatt.

Vi følger forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi og forskrift om egenandeler. Samme egenandeler betales til kommunal fysioterapeut og privat fysioterapeut med driftstilskudd. For mer info se: Egenandeler hos fysioterapeut - helsenorge.no

Kontaktinformasjon:

Kommunal fysioterapitjeneste:
Tlf.: 64 99 22 30 / 64 99 20 00
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
Postadresse: Enhet for ReHabilitering, Mestring og Friskliv , Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Fysioterapitjeneste med kommunal driftsavtale på institutt:
Enebakk fysioterapi, tlf.: 400 04 070
E-post: enebakkfysioterapi@gmail.com
Besøks- og postadresse: Prestegårdsveien 1, 1912 Enebakk (under Joker matbutikk i Kirkebygda)

Du finner oversikt over de ulike behandlerne ved institutt, Enebakk Fysioterapi, på deres nettsider 

Informasjon fra Enebakk fysioterapi - smittevernregler

Enebakk fysioterapi er underlagt strenge smittevernregler for å behandle våre pasienter.
Behandlere og brukere har et felles ansvar for å overholde smittevernreglene på instituttet.

Det er av smittevernhensyn kun pasienter med avtalte timer som har adgang til instituttet.
Nye pasienter og ledsagere må registreres på forhånd, via telefon eller e-post: 400 04 070 / enebakkfysioterapi@gmail.com

Når du ankommer instituttet:

 • Vent ute til du kalles inn. Opphold deg minst mulig på venterommet, hvis du har behov for å komme inn.
 • Bruk hånddesinfeksjonsmidler eller vask hender med såpe og vann når du kommer inn.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre. Ta minst mulig på ting i omgivelsene.

 • Ta med eget laken til liggeunderlag for hver avtalte time. Brett lakenet sammen med oversiden innover etter bruk.
 • Behold telefon, nøkler og annet løsøre i privat jakke/pose/bag. Skru av lyden på telefonen.
 • Hvis du ikke kan benytte innesko, bruk engangs skoovertrekk.

 • Vask/desinfisering av hender må gjentas før du benytter treningssalen, og på nytt når du går ut igjen. Apparater som brukes må desinfiseres etter bruk.
 • Hold helst 2 meter avstand til andre når du er i treningssalen.
 • Pasienter som trenger ledsager kan kun ha med seg en person, og dette etter avtale.

Ekstra forsiktighetsregler:

 • Pasienter blir individuelt vurdert i henhold til risikosituasjoner.
 • Har du symptomer og er syk med hoste, feber, sår hals eller brystsmerter med pustevansker, skal du holde deg hjemme.
 • Karanteneregler skal alltid overholdes av alle som har vært på reise i områder med rød sone for pandemien.
 • Kontakt fastlege hvis du kan ha hat kontakt med virussmittet person. Du må da i karantene.
 • Hvis akutte symptomer oppstår vil behandler/pasient få utdelt standardiserte engangsmunnbind, og må forlate lokalene.
 • Har du rifter eller sår i huden, må disse dekkes til.

Takk for at du viser forståelse og gjør en innsats for oss alle, fra oss på Enebakk fysioterapi