Behovet for omsorgsboliger i kommunen er stort. Nå skal Gaupeveien bokollektiv utvides med fem nye boenheter.

De nye boenhetene skal bygges på nabotomta sør for dagens bokollektiv. Boligene skal knyttes til eksisterende bygninger med samme bruksområde, noe som er driftsbesparende. Flere parkeringsplasser vil bli opparbeidet i tilknytning til bokollektivet. Det er også et mål om at omsorgsboligene integreres i eksisterende boligområde.

Reguleringsplanen for Gaupeveien bokollektiv legger opp til at bygningene kan være på inntil tre etasjer. Dette gir planen fleksibilitet, slik at etablering av nye boenheter kan tilpasses fremtidig behov. På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt å ha bygninger på mer enn en etasje, og ny bygningsmasse vil ikke rage noe særlig høyere enn eksisterende bebyggelse.

Vedtaket fra kommunestyret er her (sak PS 35/2020), mens plankunngjøringen med vedlegg ligger her.